Presentationer

NÅGRA FRÅGOR TILL ANTTI

Katsojamme esittävät Antille muutamia kysymyksiä!
(svensk version av texten hittar du under den finska)

Mitä piirsit pienenä kaikkein mieluiten? Mitä piirrät mieluiten nyt?

Suosikkiaihe koulussa oli “oma aihe”. Nykyään hauskinta on piirtää yhdessä lapseni kanssa keksimiä tarinoita. Tällä hetkellä tarinoiden ja vauhdikkaiden tapahtumien piirtäminen on hauskinta. 

Lapseni tykkäsi kovasti FLU-sarjakuvasta. Kerro siitä! Mikä on suosikkisi kulkuvälineistä? Mitä piirsit pienenä kaikkein mieluiten? Mitä piirrät mieluiten nyt?

FLU-sarjakuva sai alkunsa Conrad Botesin pitämässä sarjakuvatyöpajassa, jossa piti yhden iltapäivän aikana tehdä sanaton sarjakuva. Joskus tuollanen aikarajotus voi olla tosi hyödyllinen. Piirsin aivastelevan linnun ja kuoleman hahmon kohtaamisen hautausmaalla, ja siitä se sitten lähti. Myöhemmin rupesin kehittelemään tarinasta seikkailullisempaa, ja aarteen etsiminen tuli mukaan kuvaan. Linnun jatkuva aivastelu, aarteen etsintä ja jatkuva kuolemanvaara onkin sitten olleet keskeiset jutut ja toimintaa luovat elementit seikkailuissa. Sanattomassa kerronnassa on minun mielestä hauskaa myös se, että lukijalle annetaan aika paljon tulkinnanvaraa. Minua kiinnostaa se, millaisia tulkintoja lukijat tarinoista keittävät kokoon!

Uusia FLU-sarjakuvia ei ole tällä haavaa suunnitteilla, mutta tänä talvena on suunnitelmissa työryhmän kanssa julkaista FLU-mobiilipeli, jossa aivasteleva sankari yrittää pelastaa munia ja pikkulintuja synkässä säilykepurkkitehtaassa. 

Mikä on suosikkisi kulkuvälineistä?

Polkupyörä.

*****************************************************************

Vi har fått några tittarfrågor till veckans gäst Antti Ollikainen!

Vad tyckte du om att rita som liten? Vad tycker du bäst om att rita nu?

I skolan tyckte jag mest om fria uppgifter, där vi fick rita vad vi ville. Numera tycker jag det är roligast att rita historier som jag hittar på tillsammans med mitt barn. Just nu är historier och händelser med snabbt tempo roligast att rita.

Mitt barn gillade FLU-serien massor. Berätta om den!

FLU-serien kom till under en workshop som Conrad Botes höll. Uppgiften var att under en eftermiddag göra en ordlös, tecknad serie. Ibland kan tidsbegränsning vara väldigt nyttigt. Jag tecknade två karaktärer: en nysande fågel och döden. De träffades på en begravningsplats, och det var början till FLU. Senare utvecklade jag historien så den blev mer äventyrlig, och en skattjakt kom med i bilden. Fågeln som hela tiden nyser, skattjakten och den ständiga dödsrisken har hela tiden varit de centrala och actionskapande elementen i äventyren. Det ordlösa berättande tycker jag är roligt, eftersom det ger mycket tolkningsfrihet åt läsaren. Jag är intresserad av läsarnas tolkningar av berättelserna!

Några nya FLU-serier finns det inte planer på just nu, men i vinter planerar jag att tillsammans med en arbetsgrupp ge ut ett FLU-mobilspel. I det försöker en nysande hjälte rädda ägg och småfåglar från en dyster konservfabrik.

Vilket är ditt favoritfortskaffningsmedel?

Cykel.